Login
Mass Head Imeva Codul de Etica

Home  > Compania > Codul de Etica

Codul de Etica Imeva

Imeva SpA a ales să elaboreze propriul său Cod de Etică, un document oficial care cuprinde drepturile și obligațiile morale, definind responsabilitatea etică și socială a fiecărei persoane din cadrul organizației companiei. Prin acest document, Imeva garantează o gestionare corectă și eficientă a tranzacțiilor și a relațiilor umane, creând încredere inclusiv înspre exterior.
Valori precum conștiința, fiabilitatea, responsabilitatea și disponibilitatea sunt elemente esențiale în organizarea și gestionarea responsabilităților corporative ale societății Imeva și reprezintă bazele pe care se bazează Codul de Etică.

Un ghid pentru angajați și părțile interesate

Prin Codul de Etică, Imeva dorește să prevină comportamentul iresponsabil sau ilegal al celor care lucrează pentru companie și în numele acesteia, prin urmare, acest document a fost introdus în toate politicile și procedurile companiei.
În domeniul gestionării, angajaților și colaboratorilor li se cere să ia la cunoștință și să semneze Codul de Etică Imeva, care devine, prin urmare, un adevărat ghid pentru a-i sprijini în adoptarea deciziilor etice prin metode și resurse.
Faceți clic mai jos pentru a pre-vizualiza sau descărca documentul.

COMPILA IL FORM PER ESSERE CONTATTATO