Login
Mass Head Produse

Home  > Compania > Certificări

Certificări IMEVA

Pe parcursul a 50 de ani de activitate, Imeva a obținut numeroase distincții și certificări internaționale, care atestă calitatea înaltă a produselor sale, competența ridicată dobândită în proiectarea și producerea sistemelor de siguranță rutieră și profesionalismul demonstrat în diferitele proiecte rutiere și de infrastructură la care a lucrat.

Printre certificările obținute se numără și standardele internaționale ISO pentru Sistemul De Management al Calității și pentru Sistemul de Management al Mediului.

Mai jos sunt principalele atestate și certificări obținute de Imeva..

UNI EN ISO 9001:2015

Sistem de Management al Calității certificat, în conformitate cu cerințele standardului UNI EN ISO 9001:2015, pentru “Proiectare, producție și instalare de parapete metalice de siguranța stradală. Proiectare, producție și instalare de produse cu utilizarea elementelor structurale din tablă ondulată”.

Iso 45001 | Certificazioni Imeva

ISO 45001

ISO 45001 este standardul internațional global pentru sănătate și siguranță
siguranța la locul de muncă, emis pentru a proteja angajații și vizitatorii
din accidente de muncă și boli profesionale.

ISO 14001

Sistem de Management Ambiental certificat în conformitate cu cerințele standardului ISO 14001/UNI EN ISO 14001:2004

EN 1090 1 | Certificazioni Imeva

EN 1090-1: 2009+A1 :2011

Componente structurale și kituri pentru structuri din oțel, Clasa de execuție: EXC2 - Metoda: 1 - 3a

ISO 39001

Sistem de management al siguranței traficului rutier (RTS) - Cerințe și orientări

Bentley SOA

Bentley SOA

Certificat de calificare pentru executarea lucrărilor publice. Calificarea pentru proiectarea și performanța în construcții până la clasificarea III BIS.

UNI EN ISO 3834-2:2021

Certificat UNI EN ISO 3834-2:2021 Sistem de Management al Calitatii.
Producerea elementelor structurale in tamplarie metalica pentru utilizare in sectoarele constructii generale si siguranta rutiera.

Bentley SOA

Uni/PdR 125:2022

Certificatul privind sistemul de management al egalității de gen, care prevede adoptarea unor indicatori de performanță specifici privind politicile de egalitate de gen în cadrul organizației.

COMPLETAŢI FORMULARUL PENTRU A FI CONTACTAT